reka
zeli

Ob vodotoku se najdejo najrazličnejše zeli, kot so obvodne rastline, ki rastejo na omočeni strani brežine, pionirske, ki poseljujejo prodišča, zeli, ki rastejo ob gozdnih robovih in v grmiščih, ter rastline značilne za mehkolistne loge in dobrave. V mehkolistnih logih in dobravah se v zeliščni plasti pojavljajo predvsem tiste vrste gozdnih robov in rečnih bregov, ki so značilne za z dušikom bogata rastišča kot so navadni repuh, sinjezelena robida, navadna regačica, dlakavo trebelje, mehki osat in druge.

 • zeli
 • zeli
 • zeli
 • zeli
 • zeli
 • zeli
 • zeli
 • zeli
 • zeli
 • zeli
 • zeli
 • zeli
 • zeli
 • zeli
 • zeli
 • zeli
 • zeli
 • zeli
 • zeli
 • zeli
 • zeli

Število obiskov
Website counter
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
Pišite nam na naslov: info@zelena-os.si
Občina Domžale, Ljubljanska 69
1230 Domžale
zelena os
zelena os
© ICRO oktober 2013; Oblikovanje in izvedba:
Profont Tatjana Fugger s.p. Zadja posodobitev marec 2015
zelena os
Pridruži se nam na:
zelena os