reka

Trkamo na vrata dediščine je projekt, ki povezuje turistično ponudbo dediščine območja od Kamnika, Mengša in Dola pri Ljubljani do Šmartnega pri Litiji in v nekaterih primerih tudi širše v zaokroženo območje. Cilj projekta je ohranjanje dediščine območja in generiranje razvoja kulturnega turizma. V letih 2007 do 2009 je bilo v projekt vključeno tudi zaokroženo območje dediščine - Kamniška Bistrica, torej območje Zelene osi.

Nosilka projekta Trkamo na vrata dediščine, ki se je izvajal med leti 2007 in 2009, je bila Občina Dol pri Ljubljani. Projekt je bil odobren na prvem javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«. K projektu sta se poleg drugih občin pridružili kot partnerki tudi občini Kamnik in Domžale. Projekt na območju Kamniške Bistrice je izvajal Center za razvoj Litija v sodelovanju z ICRO - Inštitutom za celostni razvoj in okolje iz Domžal.

V letih 2008 in 2009 je bilo v okviru projekta Trkamo na vrata dediščine urejenih 15 počivališč ob Kamniški Bistrici (6 v občini Kamnik, 8 v občini Domžale in 1 v občini Dol pri Ljubljani). Počivališča so se deloma realizirala s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru projekta je bila nabavljena večina opreme počivališč (klopi, mize, koši, informacijske in usmerjevalne table, stojala za kolesa) in nekatera otroška igrala. Občine so z znatnimi dodatnimi sredstvi iz posameznih počivališč razvile manjše parkovne ureditve in preproste igralne površine ter jih med seboj povezale z urejenimi potmi. Počivališči z večjimi igrali v Kršmančevem parku in v Športnem parku Domžale pa predstavljata zametek osrednjih mestnih otroških igrišč.

Počivališča in igrišča v občini Kamnik:
• Počivališče na izviru Kamniške Bistrice
• Počivališče pri piknik centru pri Jurju
• Počivališče pri soteski Predoselj
• Počivališče na spodnji postaji žičnice na Veliko planino
• Otroško igrišče v Keršmančevem parku
• Počivališče z manjšim igriščem na Bakovniku

Počivališča v občini Domžale:
• Počivališče pri Homškem jezu
• Počivališče z manjšim igriščem v Homcu pri brvi čez Kamniško Bistrico
• Počivališče v Količevem pri športnem parku
• Počivališče na Viru pri tenis centru
• Počivališče z manjšim igriščem v Parku 88 lip v Domžalah
• Počivališče Šumberk pri brvi čez Kamniško Bistrico
• Otroško igrišče v Športnem parku Domžale
• Počivališče Študa pri Ihanskem mostu

Počivališče v občini Dol pri Ljubljani:
• Otroško igrišče pri osnovni šoli Dol pri Ljubljani

V okviru projekta Trkamo na vrata dediščine je bila v letu 2008 deloma ponatisnjena tudi publikacija o viziji ureditve obvodnega prostora z naslovom "Kamniška Bistrica: zelena os regije. Primer dobre prakse v srcu Slovenije".


Število obiskov
Website counter
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
Pišite nam na naslov: info@zelena-os.si
Občina Domžale, Ljubljanska 69
1230 Domžale
zelena os
zelena os
© ICRO oktober 2013; Oblikovanje in izvedba:
Profont Tatjana Fugger s.p. Zadja posodobitev marec 2015
zelena os
Pridruži se nam na:
zelena os