rekreacijsak os
rekreawcijsak os

Kolesarjenje je v zadnjem desetletju doseglo silovit razmah. Vedno več ljudi se odloča, da se ob vikendih odpravi na izlet s kolesom po novih, še neodkritih delih naše male deželice. Kolesarski vodniki so zrasli kot gobe po dežju, saj si vse več kolesarjev želi na poti ogledati tudi najrazličnejše naravne in kulturne znamenitosti krajev, skozi katere kolesarijo. Tudi območje ob Kamniški Bistrici ima marsikaj ponuditi sodobnemu izletniku na kolesu. Glede na to, da Kamniška Bistrica izvira v Kamniško Savinjskih Alpah, izliva pa se v Savo na robu Ljubljanske kotline, so kolesarske poti v sistemu kolesarskih poti ob Kamniški Bistrici lahko zelo raznolike (gorske ali zgolj ravninske).

Kolesarjenje povezuje rekreacijo s popoldanskim ali enodnevnim izletništvom v kraje, zanimive zaradi svojih kulturnih, naravnih in drugih zanimivosti. Zato je ključna ideja zasnovati sistem kolesarskih in peš poti ob Kamniški Bistrici, ki bodo ne le med seboj povezale kraje ob reki, temveč v enoten sistem povezale tudi zanimive turistične točke v širši regiji. Tako se ob Kamniški Bistrici med seboj povezujeta dva sistema peš in kolesarskih poti: sistem vzdolžnih poti in sistem krožnih poti.

Sistem vzdolžnih poti pretežno poteka ob vodotoku od izvira Kamniške Bistrice do njenega izliva v Savo in od tam do Ljubljane. Na nekaterih mestih se katera od vzdolžnih poti odmakne od Kamniške Bistrice in teče ob mlinščicah ali pa gre mimo različnih arhitekturno in krajinsko zanimivih ambientov ter mimo različnih kulturnih, naravnih ali tehničnih zanimivosti v neposredni bližini vodotoka.

Sistem krožnih poti prečka glavno vzdolžno smer poti in jih povezuje z izletniškimi zanimivostmi in rekreacijskimi potenciali v zaledju ter tako širšo regijo povezujejo v enoten sistem poti. Krožne poti imajo svoja izhodišča na glavni osi, to je ob Kamniški Bistrici, njihova dolžina pa zadošča krajšim poldnevnim izletom.

Podoben koncept kot za kolesarske poti naj bi veljal tudi za peš poti. Pri tem velja poudariti, da gre pri peš poteh za zasnovo različnih krožnih poti, ki se med seboj sestavljajo v razsežnejši sistem peš poti, ki so na nekaterih mestih vzporedne kolesarskim potem, drugje pa tečejo po svoji poti. Da pa bi sistem kolesarskih in peš poti zares lahko zaživel, bo potrebno na glavni osi razviti bogat program, namenjen izletnikom in rekreativcem

Turistični potenciali

Poleg kolesarskih in peš poti z urejenimi počivališči, na katerih so informacijske table s ključnimi informacijami o rekreacijsko izletniških, kulturnih in izobraževalnih vsebinah, bo območje ob Kamniški Bistrici obiskovalcem nudilo še vrsto drugih rekreacijskih atrakcij, kot so otroška igrišča s kompleksnimi igrali in drugimi ureditvami za igro otrok, poti za jahanje, organizirani prostori za piknike ter vrsto drugih ureditev, ki bodo pomagali osvetliti potenciale prostora in zgraditi njegovo specifično identiteto ter območje povezati z drugimi zanimivostmi v prostoru. Glede na značilnosti prostora lahko ključne turistično-rekreacijske potenciale strnemo v sledeče regionalno zaokrožena območja:

rekreacisjak os

Število obiskov
Website counter
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
Pišite nam na naslov: info@zelena-os.si
Občina Domžale, Ljubljanska 69
1230 Domžale
zelena os
zelena os
© ICRO oktober 2013; Oblikovanje in izvedba:
Profont Tatjana Fugger s.p. Zadja posodobitev marec 2015
zelena os
Pridruži se nam na:
zelena os