reka
radomlje

Najstarejša do danes ohranjena mlinščica v gorenjski regiji

Radomeljska Mlinščica je ena od najstarejših do danes ohranjenih mlinščic na območju gorenjske regije. Od matične struge Kamniške Bistrice se odcepi na levem bregu pri Volčjem Potoku, teče vzporedno z matično strugo skozi Radomlje in Dob ter se izliva v Račo, levi pritok Kamniške Bistrice.

Stane Stražar v knjigi Ob bregovih Bistrice (1988) navaja, da so strugo izkopali prebivalci okoliških vasi pred več kot 400 leti, kar potrjujejo tudi najstarejše listine o mlinih, ki datirajo med leti 1436 in 1404. O mlinarski tradiciji še danes pričata dva dobro ohranjena mlina, ki sta še zadnja dva mlina na kamen na območju sistema mlinščic ob Kamniški Bistrici. Oba sta bila nekoč velika mlina na kamen in sta imela žagi venecianki. To sta Jašovčev mlin v Radomljah in Kovačkova žaga v Hudem pri Radomljah. Ti objekti na vodni pogon so danes med najbolj ogroženimi spomeniki kmečke arhitekture na Slovenskem. Oba objekta sta v precej slabem stanju, a bi ju bilo še moč obnoviti ter ohranjati za kasnejše rodove. Oba mlina in žaga v Radomljah bi si namreč zaslužili, da se jih obnovi kot tehnične spomenike, ki v kontekstu poti ob mlinih in mlinščicah lahko predstavljajo točko posebnega interesa, saj bi bilo v obeh možno prikazati tradicionalno obrt – mlinarstvo in žagarstvo v obravnavani regiji.

Okrog severnega dela Mlinščice se je v preteklih stoletjih izoblikovala kulturna krajina, ki odraža izjemno skladnost med rabo prostora in njegovimi naravnimi potenciali. Krajina je slikovita, mlinščica pa je v veliki meri tako po morfologiji kot po biotopih podobna ravninskim potokom. Mlinščico preči več mostičkov, pretežno lesenih, tehnično dediščino pa poleg mlinov in žag predstavlja kamnit ločni most domačije Pri Mlinarju. Južni del mlinščice poteka po urbaniziranem in pozidanem področju, zato je struga mlinščice v tem predelu v veliki meri kanalizirana.


Število obiskov
Website counter
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
Pišite nam na naslov: info@zelena-os.si
Občina Domžale, Ljubljanska 69
1230 Domžale
zelena os
zelena os
© ICRO oktober 2013; Oblikovanje in izvedba:
Profont Tatjana Fugger s.p. Zadja posodobitev marec 2015
zelena os
Pridruži se nam na:
zelena os