reka
radomlje

Jašovčev mlin v Radomljah se nahaja na Prešernovi ulici 40, kjer se je po domače reklo tudi Pri Mlinarju. Mlinarjevo mogočno domačijo predstavljajo: stanovanjska hiša z obrtnim delom, gospodarsko poslopje, žaga, drvarnica, kuhinja za prašiče in delavnica, visokodebelni sadovnjak z dvema enojnima kozolcema in kamniti ločni mostiček čez Mlinščico. Gospodarsko poslopje je razdeljeno na hlev za konje in krave ter hlev za rejo prašičev na severnem koncu, v nadstropnem delu s slikovitimi zračniki iz opeke so hranili seno. V obrtnem delu mlina so v celoti ohranjene mlevne naprave v obliki 4 parov mlinskih kamnov z »ovšenarjem« (posebni kamni za mletje ovsa) in stopami. Prvotno so v mlinu imeli osem stop, danes so ohranjene le štiri, datirajo pa v leto 1890. Štiri stope so odstranili, ker so napravili posebno napravo za pridobivanje elektrike. Mlin je za časa svojega delovanja, do osemdesetih let 20. stoletja, imel pet vodnih koles, ki so poganjala stope, pare mlinskih kamnov in žago venecijanko. Prvotna zasnova domačije z mlinom, ki je vidna danes, je iz 18. stoletja, verjetno pa je še starejša.


Število obiskov
Website counter
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
Pišite nam na naslov: info@zelena-os.si
Občina Domžale, Ljubljanska 69
1230 Domžale
zelena os
zelena os
© ICRO oktober 2013; Oblikovanje in izvedba:
Profont Tatjana Fugger s.p. Zadja posodobitev marec 2015
zelena os
Pridruži se nam na:
zelena os