reka
homska mlinscica

Homška mlinščica zajema vodo iz matične struge na jezu pod Homškim hribom in teče po desnem bregu skozi Jarše, Domžale in Študo vse do izliva v Mali Loki. Dolga je skoraj 10 km, srednji pretok pa znaša 1,6 m3/s. Danes Homška mlinščica skozi Domžale teče v pokritem kanalu, s čimer se je znatno zmanjšala tudi njena pretočnost. Zato je bilo potrebno zgraditi razbremenilnik, ki odvaja viške vode, ki jih zacevljeni odsek v Domžalah ne sprejema več. Mlinščica ima južno od Štude izredno lepo, naravno razvito strugo. Brežine so obraščene s skoraj neprekinjeno obvodno vegetacijo, ki se mestoma razširja v gozdiče.

Homška mlinščica je bila zgrajena pred več kot 300 leti, saj najstarejši pisni viri segajo v leto 1674. Nekdaj je bila s svojo vodno močjo osnova za razvoj gospodarstva, saj je poganjala številne mline, žage, fužine in druge obrtne delavnice, kasneje elektrarne ter dala možnost za nastanek industrije na tem območju. Homška mlinščica je omogočala obratovanje vodnih naprav skozi vse leto, saj je bila količina vode v njej odvisna od dvigovanja zapornice na homškem jezu in ne toliko od letnega časa oziroma pretoka vode v strugi Kamniške Bistrice.

V kolikšni meri je bila energija Homške mlinščice v preteklosti izkoriščena, priča zapisnik zbora Vodne zadruge vodnih naprav ob Mlinščici na desnem bregu Kamniške Bistrice, ki so jo leta 1899 ustanovili lastniki vodnih naprav. Lastniki vodnih naprav so si vodno moč in tudi stroške delili po dogovorjenem ključu. Kadar so bili stroški popravil in vzdrževanja manjši ali večji, so se temu ustrezno zmanjšali oziroma povečali deleži zadružnikov.

Danes ob Homški mlinščici obratuje pet malih hidroelektrarn (mHE). Štiri mHE oddajajo električno energijo v javno električno omrežje, ena pa proizvaja elektriko samo za lastne potrebe.

Mlinščica, ki je konec 19. stoletja poganjala vsaj 23 vodosilnih naprav ima poleg energetske danes predvsem ekološko funkcijo, saj s svojim koridorjem predstavlj pomemben element zeleno-modre infrastrukture danes močno urbanizirane krajine. Naravni segmenti mlinščice pod Homškim hribom in južno od Domžal, predstavlja krajinsko izjemno zanimiv in kakovosten prostor, ki bi ga veljalo zavarovati. Glede dela struge, ki teče skozi osrednji del Domžal in je v precejšnjem delu zacevljena, bi veljalo razmisliti kako strugo odpreti in jo vključiti v kvaliteten odprti prostor mesta Domžale.


Število obiskov
Website counter
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
Pišite nam na naslov: info@zelena-os.si
Občina Domžale, Ljubljanska 69
1230 Domžale
zelena os
zelena os
© ICRO oktober 2013; Oblikovanje in izvedba:
Profont Tatjana Fugger s.p. Zadja posodobitev marec 2015
zelena os
Pridruži se nam na:
zelena os