reka
dediscina

Ogledi mlinščic, mlinov in žag, pa starih elektrarn, mostov in jezov z življenjem ob reki bi lahko postal magnet privlačnosti za turiste in izletnike. Hkrati pa je zgodba o mlinih in mlinščicah ob Kamniški Bistrici prav gotovo zelo pomembno pričevanje o zgodovinski in tehnični dediščini tega območja, saj prav na tej dediščini temelji vsa zgodovina industrializacije in z njo povezanega gospodarskega razvoja regije. V prihodnosti pa prav primerna oživitev in predstavitev zgodbe o mlinih in mlinščicah lahko da regiji ob Kamniški Bistrici specifično identiteto in hkrati predstavlja atrakcijo za njen turistično rekreativni razvoj.5
To pomeni, da je potrebno zavarovati najdragocenejši del dediščine, pri čemer je najbolj zaželeno ohranjanje prvotne namembnosti dediščine: v mlinu naj še naprej meljejo žito, v žagi venecijanki naj tudi po obnovi žagajo les, stara elektrarna naj proizvaja električno energijo. Toda vedno ni možno ohraniti prvotne namembnosti obnovljene kulturne ali tehnične dediščine. Zato bo potrebno skrbno pretehtati različne možnosti varstva in ob upoštevanju bodoče namembnosti za vsak objekt posebej izbrati ustrezen način prenove in revitalizacije.

To naj bo vodilo tudi pri načrtovanju urejanja mlinščic ob reki Kamniški Bistrici, ki zaradi izjemne tehnične dovršenosti sodi med naše najpomembnejše in najbolj slikovite tehnične spomenike. Verjetno bo potrebno najprej opraviti temeljito raziskavo območja in evidentirati ter tipološko razvrstiti vse vrste tehničnih naprav na in ob mlinščicah, oziroma naprav, ki so bile na nek način povezane z njimi ali pa z industrializacijo območja. Šele nato bo možno smotrno izbirati med vsebinskimi in funkcionalnimi posebnostmi naprav. Verjetno bo izbor obsegal predstavitev in ohranjanje prvotne in drugotne namembnost ter tudi muzejske variante namembnosti. Pri tem bo treba upoštevati dejstvo, da vseh naprav ne bo možno fizično ohraniti, zato bo potrebno izvesti temeljito dokumentacijo mlinščic, njim pripadajočih naprav in z njimi povezanih naprav v smislu tako imenovanega arhivskega varstva, kar je lahko osnova fantastične muzejske zbirke, ki bo pričevala o zgodovini, gospodarstvu in kulturi ljudi, ki so stoletja živeli z reko in ob njej.

Mlinščice, še delujoči stari mlini in ostanki nekdanjih mlinov na kamen z ohranjeno staro tehnologijo so torej prav gotovo izjemen potencial, ki pa ga lahko zelo hitro izgubimo, v kolikor ne bomo tem mlinom dali nove možnosti ekonomskega preživetja. Zato integralna vključitev tehnične dediščine in njene ustrezne prezentacije v okviru varstva Kamniške Bistrice utegne biti kvalitativna nadgradnja ponudbe vseh krajev ob njej in tako popestritev turistične ponudbe regije.


Število obiskov
Website counter
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
Pišite nam na naslov: info@zelena-os.si
Občina Domžale, Ljubljanska 69
1230 Domžale
zelena os
zelena os
© ICRO oktober 2013; Oblikovanje in izvedba:
Profont Tatjana Fugger s.p. Zadja posodobitev marec 2015
zelena os
Pridruži se nam na:
zelena os