reka

Občina Domžale

2013
- Izgradnja počivališča z ureditvami za igro pri brvi čez Kamniško Bistrico v Škrjančevem.
- Izgradnja brvi čez Kamniško Bistrico pri Škrjančevem.
- Priprava tehnične dokumentacije za ureditev počivališča pri brvi čez Kamniško Bistrico v Škrjančevem z navezavo brvi na obstoječe poti.
- Izgradnja poti ob Kamniški Bistrici in Rači, med brvjo pri Zaborštu in mostu na Podrečju, pod Šumberkom.
- Dopolnitev tehnične dokumentacije za pot ob Kamniški Bistrici in Rači, med brvjo pri Zaborštu in mostu na Podrečju, pod Šumberkom.
- Priprava tehnične dokumentacije za ureditev soničnega vrta (glasbene skulpture) ob Kamniški Bistrici pri plinski postaji.

2012
- Izgradnja brvi čez Kamniško Bistrico v Nožicah.
- Rekonstrukcija pešpoti in ureditev dostopnih ramp na vzhodni strani brvi v Nožicah
- Priprava programske in investicijske dokumentacije za nadgradnjo zelene osi v investicijskem obdobju 2010-2013: korekcija za obdobje 2012-2014
Preberi več

2011
- Priprava tehnične dokumentacije za parkovno ureditev poti po vzhodnem bregu Kamniške Bistrice na odseku med mostom v Radomljah in brvjo za pešce v Homcu.
- Ureditev pešpoti od mostu pri športnem parku do mostu v Študi

2010
- Rekonstrukcija pešpoti Zaboršt od mostu pri športnem parku do mostu v Študi I. faza
- Priprava tehnične dokumentacije za izgradnjo Brvi čez Kamniško Bistrico za pešce in kolesarje pri Škrjančevem
- Priprava programske in investicijske dokumentacije za nadgradnjo zelene osi v investicijskem obdobju 2010-2013
- Priprava tehnične dokumentacije za pot ob Kamniški Bistrici in Rači, med brvjo pri Zaborštu in mostu na Podrečju, pod Šumberkom
- Dokončanje izgradnje brvi čez Kamniško Bistrico na Podrečju.
Preberi več

2009
Gradnja peš in kolesarske brvi čez Kamniško Bistrico na Podrečju

2008
- Tehnična dokumentacija za sedem počivališč ob Kamniški Bistrici v občini Domžale
- Tehnična dokumentacija za otroško igrišče v sklopu Športnega parka Domžale
- Izšla delno ponatisnjena publikacija o viziji ureditve obvodnega prostora z naslovom Kamniška Bistrica: zelena os regije. Primer dobre prakse v srcu Slovenije.
Publikacija.

2007
- Peš pot od brvi čez Pšato proti Preserjam.

2006
- Ponatis publikacije The Kamniška Bistrica river: Visions for Establishment and Utilization of a Green Buffer Zone Along the River
- Izgradnja podhoda pod železniško progo na Viru.
- Brv za pešce in kolesarje čez Pšato in Mlinščico.
Publikacija.

2005

2004
- V galeriji Domžale pripravljena razstava Kamniška Bistrica: zelena os regije
LINK na pdf. Razstavnih panojev(nimam naslova)

2003
- Osnutek lokacijskega načrta Kamniška Bistrica – rekreacijska os regije.

2002
- Priprava strokovnih podlag za pripravo lokacijskega načrta Kamniška Bistrica – rekreacijska os regije.

2001
- Priprava in tisk publikacije The Kamniška Bistrica River: Visions for Establishment and Utilization of a Green Buffer Zone Along the River.
LINK na pdf. publikacije(ni publikacije)

2000
- Priprava publikacije »Kamniška Bistrica: Rekreacijska os regije, Vizije ureditve obvodnega prostora kot osrednjega dela zelenega sistema regije s potenciali za razvoj ekološkega, kulturnega in rekreativnega turizma«.
- Izdelava študije »Preveritev sonaravnih možnosti zagotavljanja večje poplavne varnosti na vodotoku Kamniška Bistrica«.

1999
- Kamniška Bistrica: rekreacijska os regije - zbornik prispevkov s serije okroglih miz v Knjižnici Domžale septembra, oktobra in novembra 1999.
- Serija petih okroglih miz s skupnim naslovom Kamniška Bistrica: rekreacijska os regije in temami: (1) Športno rekreacijski vidiki; (2) Vodarski vidiki urejanja vodotoka; (3) Vzgojno izobraževalni programi: učne poti; (4) Mlini in mlinščice ob Kamniški Bistrici; (5) Zasnova rekreacijsko-turističnega programa ob Kamniški Bistrici.
- Izvedba projekta Kamniška Bistrica: rekreacijska os regije v okviru PHARE mikro programa za partnerstvo 1998.

1998
- Priprava in izvedba projekta Kamniška Bistrica: rekreacijska os regije v okviru PHARE mikro programa za partnerstvo 1998.

Občina Kamnik
Zaenkrat prazna povezava

Občina Dol pri Ljubljani
Zaenkrat prazna povezava


Število obiskov
Website counter
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
Pišite nam na naslov: info@zelena-os.si
Občina Domžale, Ljubljanska 69
1230 Domžale
zelena os
zelena os
© ICRO oktober 2013; Oblikovanje in izvedba:
Profont Tatjana Fugger s.p. Zadja posodobitev marec 2015
zelena os
Pridruži se nam na:
zelena os