reka

Spomladi 2013 je Občina Domžale s projektom nadgradnje Kamniške Bistrice kot zelene osi regije 2013-2014 z novimi programi in izvedbo novih odsekov poti prodobila EU sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt je bil odobren na javnem razpisu za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, v okviru OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.

  Cilj projekta je izgradnja javne turistično-rekreativne infrastrukture regionalnega pomena deloma v urbaniziranih območjih ob vodotokih deloma pa v območjih s posebnimi varstvenimi režimi. Gre za kolesarske in peš poti, pripravo in opremljanje učnih poti, pripravo učilnic na prostem, didaktično opremo učnih točk, povezovanje obstoječih potencialov krajev ob vodotokih v ponudbo na prostem, promocijo zdravega načina življenja in drugih promocijsko-izobraževalnih aktivnosti.

S projektom občina Domžale želi vzpostaviti prehodnost s kolesarskimi in peš povezavami ob celotni dolžini vodotoka ter vzpostaviti močno prostočasovno programsko os v zelenju. S povezavo prečnih poti na glavno programsko os pa želi povezati predmetno infrastrukturo v enoten sistem ter izkoristiti vse turistično rekreativne potenciale širše regije.

Območje Kamniške Bistrice ima delno že vzpostavljeno prehodnost ob obeh bregovih reke. Da bi območje zaživelo v rekreativnem smislu pa je potrebno urediti turistično-rekreativne in učne površine oziroma poti ter zgraditi še več počivališč z manjšimi parkovnimi ureditvami in drugimi atrakcijami. Z vzpostavitvijo rekreacijskih poti namenjenih pešcem in kolesarjem ob vodotoku Kamniške Bistrice, njenih mlinščicah in deloma pritoka Rače, bodo urejene povezave posameznih delov poti zelene osi in dosežena večja povezanosti območja v širšem regionalnem kontekstu.Vzpostavljene nove turistično-rekreativnih atrakcije na zeleni osi se bodo »zlile« z obstoječimi točkami, ki so bile izvedene v obdobju 2007-2009 v okviru projekta »Trkamo na vrata dediščine«.

Projekt vključuje izvedbo rekreacijskih poti kot realizacijo novih ali nadgradnjo obstoječih poti ob Kamniški Bistrici in njenih pritokih: (1) odsek poti po trasi obstoječega kolovoza z navezavo poti z naseljem Nožice, ter ureditev in označitev pešpoti na Homški hrib; (2) odsek poti po obstoječih javnih poteh od brvi v Homcu levobrežno do Radomeljskega mostu in potem desnobrežno proti Preserjam; (3) odsek poti po obstoječih javnih poteh od brvi v Preserjah desnobrežno vse do železničarskega mostu v Preserjah; (4) odsek poti po levem bregu pod Šumberkom ob Kamniški Bistrici in Rači; (5) odsek poti po levem bregu med podhodom pod AC in Ihanskim mostom v Študi, po že obstoječem kolovozu z navezavo na Prelog.

Vzpostavilo se bo učno pot po ostanku poplavnega jelševega gozda med reko in njeno mlinščico pod Homškim Hribom in navezavo na Homški hrib, kar bo vključevalo ureditev pešpoti po mokrišču ter ureditev postaj na učni poti.

Uredilo se bo nova počivališča, kar poleg samih počivališč vključuje tudi manjše parkovne ureditve s preprostimi igrali za otroke in podobno. Predvidena so sledeča nova počivališča: (1) v Nožicah pri novi brvi za pešce, (2) v Radomljah, (3) pri novi brvi v Preserjah, (4) na Viru pri otroškem igrišču, (5) pri steni pod Šumberkom ob Kamniški Bistrici in (6) pod Šumberkom ob Rači. Na viru in v Domžalah pa se bo nadgradilo tudi otroška igrišča.

Poti, počivališča in točke posebnega interesa se bo opremilo s tablami z informacijsko, izobraževalno in ozaveščevalno vsebino katere namen je informiranje o dediščini ter krepitev regionalne identitete in identifikacije občanov s svojo reko in dediščino regije.


Število obiskov
Website counter
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
zelena os
Pišite nam na naslov: info@zelena-os.si
Občina Domžale, Ljubljanska 69
1230 Domžale
zelena os
zelena os
© ICRO oktober 2013; Oblikovanje in izvedba:
Profont Tatjana Fugger s.p. Zadja posodobitev marec 2015
zelena os
Pridruži se nam na:
zelena os